Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

 

 

Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ('y Pwyllgor') yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol. Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar adroddiad y Pwyllgor a gyhoeddwyd y llynedd a wnaeth argymhellion i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit.

Mae'r Pwyllgor yn gwahodd sylwadau ar y canlynol:

 

  • Bylchau mewn egwyddorion a strwythurau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit yng Nghymru ac a yw dadansoddiad Llywodraeth Cymru (yn yr ymgynghoriad) yn nodi'r diffygion yn gywir ac yn gynhwysfawr;
  • Cynigion ymgynghori a chwestiynau Llywodraeth Cymru ynghylch yr egwyddorion amgylcheddol, a swyddogaeth/cyfansoddiad/cwmpas y corff llywodraethu arfaethedig; a
  • Gwerth a materion ymarferol o gael dull ar y cyd â'r DU o ystyried cynnig Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) Llywodraeth y DU y gallai strwythurau llywodraethu newydd yn Lloegr arfer swyddogaethau'n ehangach ledled y DU.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/06/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu