NDM7058 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Angen Penderfyniad: 5 Meh 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn

Prif Aelod: Darren Millar AS

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu