Adolygiad Rheilffyrdd Williams

Sefydlwyd Adolygiad Rheilffyrdd Williams gan Lywodraeth y DU ym mis Medi 2018 i edrych ar strwythur y diwydiant rheilffyrdd cyfan a'r ffordd y mae gwasanaethau rheilffordd i deithwyr yn cael eu darparu. Mae'r Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi cytuno i ymateb i'r Adolygiad gyda sylwadau ar y fframweithiau sefydliadol a masnachol mwyaf priodol ar gyfer gwneud newidiadau yn y dyfodol yng Nghymru.

Math o fusnes: Arall

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu