NDM7054 Dadl Fer

NDM7054 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Anadlu'n haws yng Nghymru: Gwasanaeth adsefydlu'r ysgyfaint a rhoi'r gorau i smygu.

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2021

Angen Penderfyniad: 22 Mai 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: John Griffiths AS