CLA62 - The Food Protection (Emergency Prohibitions) (Radioactivity in Sheep) (Wales) (Partial Revocation) Order 2011

Dim yn ddarostyngedig i weithdrefn

Fe’i gwnaed ar: 16 Tachwedd 2011

Fe’i gosodwyd ar: 18 Tachwedd 2011

Yn dod i rym ar: 9 Rhagfyr 2011

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Rhagfyr 2011
Statws adrodd: Adroddiad clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014

Dogfennau