SL(5)397 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 12 Mawrth 2019

Fe’u gosodwyd ar: 13 Mawrth 2019

Yn dod i rym ar: 29 Ebrill 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Mawrth 2019

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/03/2019

Dogfennau