Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit 'heb gytundeb'

Cefndir

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi adroddiad ar y paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ ym mis Chwefror 2019.

Mae’r adroddiad yn adolygu’r trefniadau sydd wrthi’n cael eu gwneud yng Nghymru i reoli’r goblygiadau, y risgiau a’r cyfleoedd yn sgil Brexit.

Gwaith y Pwyllgor yn y maes hwn

Un o brif ffrydiau gwaith y Pwyllgor yw ystyried parodrwydd Llywodraeth Cymru. Mae gwaith blaenorol y Pwyllgor sy’n ymwneud â pharatoi ar gyfer Brexit yn cynnwys:

Casglu tystiolaeth

Mewn ymateb i gyhoeddiad adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, penderfynodd y Pwyllgor gymryd tystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol yn rhinwedd ei rôl fel Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd y sesiwn ar 11 Mawrth 2019.

Gwyliwch y sesiwn

Darllenwch y trawsgrifiad

Adrodd

Ysgrifennodd (PDF, 197KB) y Pwyllgor ar Lywodraeth Cymru yn amlinellu ei sylwadau a’i argymhellion ar 26 Mawrth 2019.

Ymatebodd (PDF, 287KB) Llywodraeth Cymru i lythyr y Pwyllgor ar 23 Ebrill 2019.

Ar 27 Medi 2019, cafodd y Cadeirydd ohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei adroddiad 'Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’'.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/03/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu