P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

Wedi'i gwblhau

 

P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Joe Williams, ar ôl casglu 1,016 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

Mae'n wirion bod tirnod mor bwysig yn Hanes Cymru'r 20fed Ganrif yn cael ei fandaleiddio, tra bod gwaith diweddar gan Banksy yn cael ei ddiogelu.

 

Mae'n amser i'r tirnod hwn gael statws safle gwarchodedig swyddogol yng Nghymru.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 05/11/2019 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb yng ngoleuni arwyddion a gafwyd gan Tro’r Trai nad ydyn nhw eto’n gyfrifol am amddiffyn y murlun, a’r ymatebion blaenorol a gafwyd. Wrth wneud hynny, roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r deisebydd a chefnogwyr y ddeiseb am eu gwaith i amddiffyn y murlun.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 19/03/2019.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Merthyr Tudful a Rhymni

·         Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

·         Sut mae proses Ddeisebu yn gweithio

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/03/2019