P-05-864 Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus'

O dan ystyriaeth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan People Over Profit, ar ôl casglu 120 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd y defnydd o “Bensaernïaeth Elyniaethus” gan sefydliadau i atal pobl ddigartref rhag cael lloches ac unrhyw strwythurau stryd eraill sydd wedi’u dylunio i atal neu guddio pobl ddigartref.

 

Pensaernïaeth wrthwynebus: dyn digartref yn cysgu ar fainc gyda’i freichiau’n rhannu hyd y fainc

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Castell-nedd
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

·         Dysgwch fwy am broses ddeisebau'r Cynulliad

·         Llofnodwch e-ddeiseb

·         Sut mae proses Ddeisebu yn gweithio

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2019

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu