pNeg(5)23 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 5 Chwefror 2019

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 19 Chwefror 2019

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Chwefror 2018

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)364 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/02/2019

Dogfennau