SL(5)314 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 29 Ionawr 2019

Fe’u gosodwyd ar: 30 Ionawr 2019

Yn dod i rym ar: 6 Mawrth 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Chwefror 2019

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/01/2019

Dogfennau