pNeg(5)17 - Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 29 Ionawr 2019

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 12 Chwefror 2019

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2019

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Dim

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)381 - Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/01/2019

Dogfennau