WS-30C(5)77 - Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 - Tynnwyd yn ôl