SL(5)303 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 15 Ionawr 2019

Fe’u gosodwyd ar: 17 Ionawr 2019

Yn dod i rym ar: 8 Chwefror 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Ionawr 2019

Statws Adrodd: Clir, Yn ymwneud â’r UE

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2019

Dogfennau