Cynaliadwyedd

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae’n ddyletswydd statudol ar y Senedd i hyrwyddo datblygu cynaliadwy wrth iddo arfer ei swyddogaethau.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Comisiwn;

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/01/2017