pNeg(5)02 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 11 Rhagfyr 2018

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 15 Ionawr 2018

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Ionawr 2019

Y gofyniad sifftio wedi’i fodloni: Ydy

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)327 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/12/2018

Dogfennau