Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei adroddiad, sef Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau, ar 29 Tachwedd 2018.

Mae gwahanol rannau o Lywodraeth Cymru yn darparu mathau gwahanol o gymorth ariannol a chymorth arall ar gyfer busnesau at ystod o ddibenion. Mae'r tîm Sectorau a Busnes yng Ngrŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru, yn gweinyddu llawer o gyllid y prosiect y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu'n uniongyrchol i fusnesau unigol er mwyn creu neu ddiogelu swyddi, a gafodd sylw yng ngwaith archwilio'r Archwilydd Cyffredinol yn ystod yr astudiaeth hon.

Awgrymwyd yr adolygiad hwn gan adroddiadau blaenorol yr Archwilydd Cyffredinol, yn ogystal â’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r cyfryngau'n tynnu sylw at enghreifftiau o brosiectau a gafodd gymorth ariannol Llywodraeth Cymru ond na wnaeth gyflawni'r manteision a fwriadwyd.

 

Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr adroddiad ym mis Ionawr 2019 a chynhaliodd ymchwiliad yn nhymor yr haf 2019. Ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru gyda’i gasgliadau ym mis Ionawr 2020. Y bwriad oedd i’r Pwyllgor ddychwelyd at y mater hwn ym mis Mehefin 2020, ond yn wyneb yr argyfwng iechyd cyhoeddus bu’r sesiwn ar 24 Mehefin 2020 yn canolbwyntio ar effaith economaidd Covid-19, ac ymateb Llywodraeth Cymru. Craffodd y Pwyllgor, fodd bynnag, ar Lywodraeth Cymru o ran y cymorth ariannol a roddwyd i gynorthwyo busnesau yng nghyfnod cychwynnol y pandemig.

 

YouTube-Here https://spark.adobe.com/video/CLUVcDpMlalvk/embed

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

Sesiwn gwybodaeth gefndir

Cerys Furlong – Chwarae Teg
Robert Lloyd Griffiths – Sefydliad y Cyfarwyddwyr
Dylan Jones-Evans – Prifysgol De Cymru

Dydd Llun 13 Mai 2019

Darllen trawsgrifiad y sesiwn gwybodaeth gefndir

Gwylio’r sesiwn gwybodaeth gefndir ar Senedd TV

1. Banc Datblygu Cymru

Giles Thorley – Prif Weithredwr
Mike Owen – Cyfarwyddwr Buddsoddi Gr
ŵp
Rhian Elston – Cyfarwyddwr Buddsoddi

Dydd Llun 17 Mehefin 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Ffederasiwn Busnesau Bach

Ben Cottam – Pennaeth Materion Allanol
John Hurst – Aelod o’r Ffederasiwn Busnesau Bach

Dydd Llun 17 Mehefin 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Sioned Evans – Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau
Duncan Hamer – Dirprwy Gyfarwyddwr, Busnes

Dydd Llun 24 Mehefin 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Sioned Evans – Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau
Duncan Hamer – Dirprwy Gyfarwyddwr, Busnes
Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd

Dydd Llun 8 Mehefin 2020

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/11/2018

Dogfennau