Rail Franchise and Metro scrutiny

Cynhaliodd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ymgynghoriad byr ynghylch y cytundeb newydd ar gyfer Masnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/11/2018

Ymgynghoriadau