SL(5)281 - Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 15 Tachwedd 2018

Fe’u gosodwyd ar: 16 Tachwedd 2018

Yn dod i rym ar: 7 Rhagfyr 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Rhagfyr 2018

Statws Adrodd: Yn ymwneud â’r UE

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/11/2018

Dogfennau