NDM6815 Dadl Fer

NDM6815 Nick Ramsay (Mynwy)  

Gweld pethau'n wahanol – byw gyda cholli golwg yng Nghymru heddiw.

Sut y gallwn ddileu’r hyn sy’n rhwystro pobl ddall a rhannol ddall rhag cyfranogi'n gyfartal i gymdeithas.

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2021

Angen Penderfyniad: 3 Hyd 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Nick Ramsay AS