Bil Amaethyddiaeth y DU

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig wrthi’n trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n cyd-fynd â Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU, a’r darpariaethau ar gyfer Cymru sydd ynddo. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer Cymru (sydd yn Atodlen 3) yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru, ymhlith pethau  eraill, roi cymorth ariannol i’r sector amaethyddol wedi i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Mae hefyd yn rhoi pwerau i ddod â thaliadau uniongyrchol i ben yn raddol, ac yn cyflwyno system newydd i gynorthwyo’r sector.

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/12/2018

Dogfennau