SL(5)236 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 26 Mehefin 2018

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mehefin 2018

Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Gorffennaf 2018

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2018

Dogfennau