SL(5)235 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Mehefin 2018

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mehefin 2018

Yn dod i rym ar: 25 Gorffennaf 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Gorffennaf 2018

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2018

Dogfennau