NDM6749 Dadl Fer

NDM6749 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Bagloriaeth Cymru: Addysg ynteu orfodaeth?

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2021

Angen Penderfyniad: 27 Meh 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Neil Hamilton AS