P-05-824 Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd

Wedi'i gwblhau

 

P-05-824 Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Mervyn Lloyd Jones a Rob McBride ar ôl casglu 402 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ystyried ein cynnig i roi 'Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd' yn enw swyddogol ar adran newydd o ffordd yr A483—adran hanesyddol yr oedd mawr ei hangen.

 

Dylid gwneud hyn i gydnabod y cyhoeddusrwydd cadarnhaol iawn y mae un o 'Henebion Naturiol' mwyaf arwyddocaol Sir Drefaldwyn, sef Derwen Brimmon, wedi'i greu i'r Drenewydd, i'r rhanbarth ac i Gymru.

 

Yn gyntaf, enillodd wobr Coeden Gymreig y Flwyddyn cyn ennill gwobr 'UK Tree of the Year'—cystadleuaeth a ddarlledwyd ar deledu cenedlaethol. Yna, cafodd ail yng nghystadleuaeth fawreddog 'European Tree of the Year' (2017), mewn seremoni yn Senedd yr UE ym Mrwsel a gafodd lawer o sylw. Teimlwn y dylai'r dderwen hynafol hon, sydd o bwysigrwydd diwylliannol mawr, ac sydd bellach yn adnabyddus ledled Cymru, y DU ac yn wir y byd, gael ei hanrhydeddu yn y modd hwn.

 

Derwen Brimmon

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 29/01/2019 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth a chytunodd i gau'r ddeiseb yng ngoleuni penderfyniadau terfynol Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys i wrthod y cynnig.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 17/07/2018.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Sir Drefaldwyn

·         Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/07/2018