Y pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth – materion gweithredol

Yn dilyn ei ymchwiliad byr yn ystyried y pwerau a ddyrannwyd ym Mil yr UE (Ymadael) gan Lywodraeth y DU i Weinidogion y DU a Gweinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth, trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol* y materion gweithredol sy’n berthnasol i’r gwaith o graffu ar yr is-ddeddfwriaeth honno.

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/05/2018

Dogfennau