Effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru

 

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad i’r prif heriau a chyfleoedd i bysgodfeydd yn ystod y cyfnod pontio ac ar ôl Brexit a’r graddau y mae polisïau pysgodfeydd presennol a mesurau rheoli ehangach Cymru yn cyflwyno’r canlyniadau a ddymunir.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad

Effaith Brexit ar Bysgodfeydd yng Nghymru (PDF 766KB)

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/05/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu