Draft Legislation Bill

Math o fusnes: Gwaith cyn y broses Ddeddfu (e.e. Papurau Gwyn)

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried