Yr Ardoll Brentisiaethau – gwaith dilynol

Ddeuddeg mis yn ôl, cynhaliodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i effaith yr Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru. Fel rhan o’n gwaith, gwnaethom argymell y dylai’r Pwyllgor adolygu’r effaith hon ar ôl i’r ardoll fod ar waith am bron i flwyddyn.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/03/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau