Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru drafft

Edrychodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru - drafft Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd sesiwn rhanddeiliaid ar 14 Mawrth 2018 a chyflwynwyd adroddiad cryno ar y sesiwn hon i Lywodraeth Cymru fel rhan o'u hymgynghoriad.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/05/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu