P-05-811 Rhoi'r gorau i ddefnyddio ardystiad gweithwyr ar brosiectau Llywodraeth Cymru

P-05-811 Rhoi'r gorau i ddefnyddio ardystiad gweithwyr ar brosiectau Llywodraeth Cymru

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Paul Fear, ar ôl casglu 66 o lofnodion ar-lein.

 

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i roi'r gorau i ddefnyddio a hyrwyddo ardystiad gweithwyr ar gontractau Llywodraeth Cymru.
Mae ardystiad gweithiwr yn gynllun trwyddedu galwedigaethol wedi'i breifateiddio.
1) Mae'n annemocrataidd ac yn amharu ar egwyddorion y gyfraith gyffredin (hawliau tad-cu).
2) Mae'n rhoi cost hyfforddi a chymwysterau ar weithwyr, yn enwedig gweithwyr hunangyflogedig a gweithwyr asiantaeth sydd heb fawr o siawns o gael grantiau na chyllid.
3) Mae'n lleihau'r siawns o symud i fyny ar gyfer y tlotaf mewn cymdeithas.
4) Mae'n atal symudedd gweithwyr, ar adeg pan mae angen gweithlu hyblyg arnom.
5) Mae'n caniatáu i fuddiannau corfforaethol gael rheolaeth dros weithlu cyfan ein sectorau economaidd, gan gynyddu costau busnesau bach ac isgontractwyr.
6) Mae'n hyrwyddo ceisio rhent, sy'n golygu bod defnyddwyr yn talu mwy am gynhyrchion a gwasanaethau.
7) Mae'n lleihau cynhyrchedd.
8) Mae'n doreithiog a bydd yn ymledu i bob sector economaidd.
9) Gall greu gwrthdaro o ran buddiannau.
10) Nid oes tystiolaeth bod ardystio gweithwyr yn gwella ansawdd na safon crefftwaith.
11) Mae profiad, sgiliau a gwybodaeth yn lleihau risgiau iechyd a diogelwch, a gellir cyflawni'r rhain a'u profi heb gymwysterau.
12) Mae'n cynyddu cost prosiectau cyhoeddus.
I3) Os oes angen gofynion cymhwyster ar ddiwydiant, yna dylai ein llywodraeth a etholwyd yn ddemocrataidd greu deddfwriaeth.

 

Cyflwyniad

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/07/2018 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.
Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 01/05/2018.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Dwyrain Casnewydd

  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/04/2018

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu