SL(5)198 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-Dalu) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 27 Chwefror 2018

Fe’u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2018

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 19 Mawrth 2018

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2018

Dogfennau