SL(5)190 - Rheoliadau Awdurdod Cyllid Cymru (Pwerau i Ymchwilio i Droseddau) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Mawrth 2018

Statws Adrodd:  Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 20 Mawrth 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2018

Dogfennau