P-05-799 Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Elfed Wyn Jones, ar ôl casglu 5,133 o lofnodion ar-lein a 661 ar bapur – cyfanswm o 5,794 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth.

 

Dosbarth efo disgyblion

Dosbarth

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 13/11/2018 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.


Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 06/02/2018.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Dwyfor Meirionnydd
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/01/2018