Adolygiad o’r Cod Ymddygiad

Mae’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad wedi cyflawni adolygiad o’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad ac, ynghyd â’r gwaith hwn, gweithiodd gyda Chomisiwn y Cynulliad i baratoi Polisi Urddas a Pharch, a gymeradwywyd yn y Cyfarfod Llawn yn mis Mai 2018. Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ym mis Medi 2018 a thrafododd ymatebion gan Gomisiwn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2018. Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Tachwedd 2018.

 

Mae’r Pwyllgor wrthi’n cynnal adolygiad cynhwysfawr o’r Cod Ymddygiad Aelodau'r Cynulliad cyfredol.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/11/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu