Carthu a dyddodi gwaddodion yn ymwneud â Hinkley Point C

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn trafod y drwydded forol a ganiatawyd i NNB Genco ddefnyddio safle waredu Cardiff Grounds i waredu ar waddodion wedi’u carthu, yn ymwneud â gwaith gan EDF Energy i adeiladu system oeri dŵr ar gyfer Hinkley Point C.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2017