SL(5)138 - Gorchymyn Trwyddedu Morol (Dirprwyo Swyddogaethau) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Medi 2017

Fe’u gosodwyd ar: 4 Hydref 2017

Yn dod i rym ar: 20 Tachwedd

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Hydref 2017

Statws Adrodd: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/10/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu