SL(5)137 - Rheoliadau Dyddodi Gwastraff Heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar: yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Hydref 2017

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 24 Hydref 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/10/2017

Dogfennau