Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol

Inquiry5

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cynnal ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o dargedu cyllid ar garfanau penodol o ddisgyblion, sef disgyblion difreintiedig yn bennaf, drwy’r Grant Datblygu Disgyblion. Roedd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried y rhaglen gyffelyb, ond ar wahân, sef Her Ysgolion Cymru a oedd, hyd nes y daeth i ben ym mis Mawrth 2017, yn canolbwyntio ar ysgolion a oedd yn wynebu’r heriau mwyaf o ran gwella.

Wnaeth blog y Gwasanaeth Ymchwil rhoi rhagor o ddata am cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4.

 

Casglu tystiolaeth

Fel rhan o'r ymchwiliad, cynhaliwyd grwpiau ffocws gydag amrywiaeth o grwpiau ledled Cymru. Mae crynodeb o'r sesiynau hyn ar gael. (PDF 272KB)

Adroddiad

Adroddiad ar ei ymchwiliad i Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol (PDF 8,493KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 713KB) - Medi 2018

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Cynhaliwyd y ddadl ar adroddiad y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Tachwedd 2018.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/10/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau