SL(5)126 - Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 17 Medi 2017

Fe’u gosodwyd ar: 21 Medi 2017

Yn dod i rym ar: 27 Hydref 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Hydref 2017

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/09/2017

Dogfennau