SL(5)120 - Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’u gwnaed ar: 9 Awst 2017
Fe’u gosodwyd ar: 11 Awst 2017
Yn dod i rym ar: 14 Medi 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Medi 2017

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/09/2017

Angen Penderfyniad: 25 Medi 2017 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau