Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru

Cynhaliodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ymchwiliad i bolisi bwyd a diod yng Nghymru.

 

Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd - Fel rhan o’r ymchwiliad hwn, casglodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus ac mae'r rhain wedi'u cyhoeddi.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad – Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd (PDF 704KB) ar 4 Mehefin 2018.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 156KB)

 

Brandio a phrosesu bwyd – Fel rhan o’r ymchwiliad hwn casglodd y Pwyllgor dystiolaeth ar frandio a phrosesu bwyd ac mae'r rhain wedi'u cyhoeddi.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei  Adroddiad – Brandio a phrosesu bwyd (PDF 2MB) ar 18 Mehefin 2019.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 384 KB)

 

 

chefplatingup

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/09/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau