SL(5)117 - Rheoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2017

Fe’u gosodwyd ar: 7 Gorffennaf 2017

Yn dod i rym ar: 1 Awst 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Gorffennaf 2017

Report status: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/07/2017

Dogfennau