Cyllideb Llywodraeth Cymru 2018-19

Title: Wedi'i gwblhau

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 (PDF, 3MB) ym mis Rhagfyr 2017.

 

Daeth ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 146 KB) i adroddiad y Pwyllgor i law ar 15 Ionawr 2018.

 

Derbyniwyd y gyllideb ddrafft gan y Cynulliad cyfan yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Rhagfyr 2017. Gosododd Llywodraeth Cymru ei  gyllideb derfynol ar gyfer 2018-19 (PDF, 330KB) ar 19 Rhagfyr 2017, a dderbyniwyd hefyd gan y Cynulliad cyfan yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ionawr 2018.

 

Amserlen ar gyfer cyllideb ddrafft y Llywodraeth

Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer ystyried y gyllideb ar gyfer 2018 – 2019 (PDF, 59KB)

Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Cyllideb 2018 – 2019 (PDF, 62KB)

                                     

Craffu gan y Pwyllgor Cyllid

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys Cymru

 

 

Dydd Iau 5 Hydref

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Prifysgol Bangor

Dr Edward Jones, Prifysgol Bangor

Dr Helen Rogers, Prifysgol Bangor

 

Dydd Mercher 11 Hydref

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru (ACC)

Julian Revell, Pennaeth Dadansoddi Cyllidol, Trysorlys Cymru

 

Dydd Mercher 11 Hydref

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4.

Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Dr Daria Luchinskaya, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllidol

 

Dydd Iau 19 Hydref

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5.

Auriol Miller, Director, Institute of Welsh Affairs

Dr Victoria Winckler, Director, Bevan Foundation

Dydd Mercher 25 Hydref

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6.

Anne Meikle, Cadeirydd y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (WWF Cymru)

Annie Smith, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (RSPB Cymru)

Hayley Richards, y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy (Oxfam Cymru)

Dydd Mercher 15 Tachwedd

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

7. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru

 

Kate Carr, Cyfarwyddwr Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru

Dydd Iau 23 Tachwedd

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 7 ar Senedd TV

8.

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

 

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol

Dydd Iau 23 Tachwedd

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 8

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 8 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/07/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau