SL(5)114 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Mehefin 2017

Fe’u gosodwyd ar: 30 Mehefin 2017

Yn dod i rym ar: 28 Gorffennaf 2017

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Gorffennaf 2017

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/06/2017

Dogfennau