Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd

Pan fydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd yn mynychu cyfarfodydd pwyllgor (fel arfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig), creffir ar ystod eang o faterion o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2017

Dogfennau