SL(5)111 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 18 Mai 2017

Yn dod i rym ar: 22 Mehefin 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Mehefin 2017

Statws adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 20 Mehefin 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/05/2017

Dogfennau