NDM6307 - Dadl Fer

NDM6307 Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni)

Tanau trydan - bygythiad cynyddol yn yr oes dechnolegol sydd ohoni.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/05/2017

Angen Penderfyniad: 17 Mai 2017 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn