SL(5)103 - Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’u gwnaed ar: 21 Ebrill 2017
Fe’u gosodwyd ar: 26 Ebrill 2017
Yn dod i rym ar: 18 Mai 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mai 2017

Statws adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/04/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu