SL(5)101 - Rheoliadau Asesu’r Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’u gwnaed ar: 20 Ebrill 2017
Fe’u gosodwyd ar: 24 Ebrill 2017
Yn dod i rym ar: 16 Mai 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Mai 2017

Statws adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/04/2017

Dogfennau